Vita Polymers Poland Sp. z o.o.,ul. Sienkiewicza 31/33, 56-120 Brzeg Dolny, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS : 0000015447, NIP: 917-000-00-44, Kapitał Zakładowy: 57670600PLN