Ekologia

Zakłady Vita Polymers Poland już w fazie projektowania zostały wyposażone w cały szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych zabezpieczających przed szkodliwym oddziaływaniem fabryk na środowisko naturalne co zgodne jest z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA The Vita Group.

- Zakłady w Brzegu Dolnym i Lublinie jako jedyne jedne z nielicznych na kontynencie europejskim posiadają unikalne systemy filtracji odgazów powstających w procesie produkcji pianek. W skład takiego systemu wchodzi specjalny układ filtrów wypełnionych 20 tonami węgla aktywnego, co w pełni zabezpiecza przed jakąkolwiek szkodliwą emisją do atmosfery.
- Automatyczne i w pełni niezależne systemy przeciwpożarowe (tryskacze i czujniki) zainstalowane w halach produkcji, magazynowania i przetwórstwa pianek dają gwarancję pełnego bezpieczeństwa pracowników każdego z zakładów i otoczenia.
- Wysoce skuteczny system zabezpieczeń i kontroli w przypadku rozładunku i magazynowania surowców stosowanych w procesie spieniania jest tak skonstruowany aby i w tym obszarze całkowicie wyeliminować potencjalne zagrożenia skażenia środowiska.
- Długoletni , odpowiednio przeszkoleni , doświadczeni pracownicy VITA - znakomicie znający potencjalne zagrożenia, to niezbędny bardzo istotny element kompleksowego systemu ochrony środowiska w Vita Polymers Poland.


Zgodnie z wymogami Ustawy "Prawo Ochrony Środowiska" oraz Rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zakład produkcyjny Vita Polymers Poland w Brzegu Dolnym (Zakładka 1), został zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej a zakład Vita Polymers Poland w Lublinie (Zakładka 2), został zaliczony do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w związku z posiadaniem i używaniem izocyjanianu toulenu służącego do produkcji elastycznej pianki poliuretanowej.


Technologia produkcji pianki poliuretanowej w Zakładach Vita Polymers Poland jest całkowicie bezściekowa i bezodpadowa. Ścinki pianki poliuretanowej powstające w wyniku rozkroju materiału blokowego , mają swoje ponowne zastosowanie zarówno w Zakładach VITA oraz w firmach naszych Klientów i są surowcem do dalszego całkowitego wykorzystania. VITA prowadzi w tym zakresie w pełni zewidencjonowaną proekologiczną gospodarkę.


Aktualizacja danych: 12.2015


 

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.
ul.Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny
tel +48 (prefix) 71 3808900
fax +48 (prefix) 71 3808913
sales@vitafoam.pl
tech@vitafoam.pl

20-054 Lublin
Strojnowskiego 27
tel +48 (prefix) 81 7518637
fax +48 (prefix) 81 7518738
lublin@vitafoam.pl

Szymanów (k/Wrocławia)
51-180 Wrocław
Lotnisko Szymanów
tel +48 (prefix) 71 3878308
szymanow@vitafoam.pl

IFS Żary
68-200 Żary
ul. Brata Alberta 9
tel +48 (prefix) 68 3634808
ifs@vitafoam.pl